EasyCut B

  • Rychloupínací mechanismus nožů KRONE
  • KRONE SafeCut: samostatné jištění každého žacího disku
  • KRONE SmartCut: sečení bez vynechaných pruhů
  • KRONE Combi Float stejný přítlak v celé šířce záběru
  • Maximálně komfortní obsluha

Novými stroji EasyCut B 870 a EasyCut B 1000 KRONE rozšiřuje svůj výrobní program žacích kombinací o další dva modely. Od dosud vyráběných žacích trojkombinací bez kondicionéru se nové typy odlišují moderním zaobleným designem s kryty řešenými napnutými plachtami a optimalizací hmotnosti, kterou umožňuje nová konstrukce závěsného rámu.

Uzavřený, kompaktně po celém obvodu svařený žací nosník splňuje nejvyšší požadavky na kvalitu a zůstává i po dlouholetém používání zcela těsný a bez deformací. Velká ozubená kola přenesou i extrémní trvalé zatížení a zařízení vyniká obzvlášť tichým chodem.

Žací disky se točí vždy po párech proti sobě. Žací nůž je v záběru jak dozadu, tak i dopředu proti směru jízdy. Proto musí být přesahy drah nožů dostatečné, aby bylo sečení čisté. Nepárové disky, které se otáčí ve směru dopředu od sebe, mají větší přesah nožů. Tím je zaručeno bezvadné sečení mladé píce i řídkých porostů bez tvorby neposečených pruhů. Větší vzdálenost disků otáčejících se dozadu zlepšuje podávání píce zejména při větších množstvích.

K zamezení přejíždění posečené píce koly traktoru, jsou žací moduly umístěny tak, aby se disky otáčely směrem do středu. Stroje EasyCut B 750 a EasyCut B 890 se směrem otáčení A ukládají pokos na jeden řádek. Stroje EasyCut B 970 a EasyCut B 1000 jsou schopny ukládat píci do dvou řádků. Stroje EasyCut se směrem otáčení B ukládají píci na široko. Všechny disky se otáčejí po párech. Píce uložená v celé šířce záběru prosychá rovnoměrněji a rychleji.

Při sklizni základních pícnin nezáleží pouze na výkonnosti, ale důležitou roli hraje také kvalita sklizené píce. U výkonného kondicionéru KRONE CV s jeho ocelovými prsty ve tvaru V je píce rozdělena po celé šířce záběru žací lišty.
Průměr 640 mm a šroubovité uspořádání prstů zaručuje kontinuální tok píce, vysokou průchodnost a vynikající úpravu.

Tvrzené ocelové prsty ve tvaru V tvarované do záběru, pracují intenzívně a velice výkonně. Při kolizi s cizím tělesem mohou prsty uhnout dozadu. Výkyv omezený směrem dopředu zaručuje delší životnost čepů.

Ovládací panely pro EasyCut B 750, B 890 a B 970 jsou přehledné. Přepravní, pracovní a souvraťovou polohu lze nastavit přepínačem. Žací jednotky je možné ovládat i jednotlivě.

EasyCut B 750 EasyCut B 870 EasyCut B 1000 EasyCut B 950 Collect EasyCut B 870 CV EasyCut B 870 CV Collect EasyCut B 870 CR EasyCut B 870 CR Collect EasyCut B 1000 CV EasyCut B 1000 CV Collect EasyCut B 1000 CR EasyCut B 1000 CR Collect
Záběr při odkládání do jednoho řádku (m) 7,46 8,31 - 8,62 9,28 - 10,10 9,45 8,70 8,70 8,70 8,70 9,30 - 10,10 9,30 - 10,10 9,30 - 10,10 9,30 - 10,10
Přepravní výška při světlé výšce 250 / 200 mm (m) 3,35 3,60 4,00 4,00 3,80 3,80 3,80 3,80 4,00 4,00 4,00 4,00
Počet žacích disků 8 10 12 12 10 10 10 10 12 12 12 12
Počet žacích bubnů 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Příkon (kW/HP) 74 / 100 88 / 120 100 / 140 145 / 200 110 / 150 125 / 170 110 / 150 125 / 170 130 / 180 145 / 200 130 / 180 145 / 200