EasyCut R

  • Rychloupínací nože umožňují pohotovou výměnu
  • SafeCut: jištění každého žacího disku samostatně
  • SmartCut: díky optimálnímu překrývání drah nožů nezůstávají žádné neposečené pruhy
  • DuoGrip: zavěšení v těžišti s dvojím vedením
  • Optimální přítlak díky rychle reagujícím, nastavitelným, tažným pružinám
  • Kondicionér: modely CV s ocelovými V-prsty, modely CR s gumovými válci nebo M-Rolls
  • Přeprava se vzadu nesenou žací jednotkou sklopenou nad osu traktoru: kompaktnost, vynikající rozložení hmotnosti, neomezený výhled

Vzadu nesené diskové žací stroje konstrukční řady EasyCut R se záběrem 2,73 m až 4,04 m pracují velice čistě. Kompaktní nesené žací stroje pracují s lehkostí a výborně se přizpůsobí jakémukoli terénu.

KRONE nabízí široký program kondicionérů, který uspokojí jakékoli nároky Kondicionér CV s ocelovými prsty se uplatní především při intenzívním zpracování trávy a ostatních stébelnin. Pro šetrné zpracování jetele nebo vojtěšky se hodí kondicionér CR. Můžete zvolit gumové válce nebo M-Rolls.

Žací disky se točí vždy po párech proti sobě. Žací nůž je v záběru jak dozadu, tak i dopředu proti směru jízdy. Proto musí být přesahy drah nožů dostatečné, aby bylo sečení čisté. Nepárové disky se otáčí od sebe, proto je zde přesah nožů ještě větší (SmartCut). Je to ideální pro sečení bez vynechaných pruhů u mladé píce v řídkých porostech. Větší vzdálenost disků s noži jdoucích dozadu zlepšuje podávání píce zejména při větších hustších porostech.

K zamezení přejíždění posečené píce koly traktoru, jsou žací moduly umístěny tak, aby se disky otáčely směrem ke středu. Stroje EasyCut F 280 a F 320 se směrem otáčení disků A ukládají pokos na jeden řádek. Stroje EasyCut se směrem otáčení žacích disků B rozprostírají píci naširoko. Všechny disky se otáčejí párově. Píce uložená v celé šířce pracovního záběru žacího stroje prosychá rovnoměrněji a rychleji.

S rostoucím záběrem rostou i nároky na konstrukci, která musí splňovat požadavky přepravy a kopírování terénu. Rameno výložníku ve tvaru Z a nízko položený bod otáčení, sklápění žacího stroje do přepravní polohy přes mrtvý bod a manipulace s lištou na souvrati bez změny polohy spodních ramen traktoru – to jsou jen některé z vlastností, které tyto nároky splňují. Diskové žací stroje KRONE jsou zárukou bezpečné jízdy a vynikající práce i v těžkých podmínkách.

EasyCut R 280 EasyCut R 320 EasyCut R 360 EasyCut R 400 EasyCut R 280 CV EasyCut R 280 CR EasyCut R 320 CV EasyCut R 320 CR
Záběr při odkládání do jednoho řádku (m) 2,73 3,16 3,60 4,04 2,73 2,73 3,16 3,16
Transportní výška (m) 3,50 3,90 4,00 1,50 3,10 3,10 3,50 3,50
Počet žacích disků 4 5 6 7 4 4 5 5
Počet žacích bubnů 2 2 2 2 2 2 2 2
Prstový kondicionér CV - - - - Sériově - Sériově -
Válcový kondicionér CR - - - - - Sériově - Sériově
Válcový kondicionér CR – M-válce (ocelové válce) - - - - - doplňková výbava - doplňková výbava
Příkon (kW/HP) 40 / 55 50 / 68 55 / 75 66 / 90 51 / 70 51 / 70 59 / 80 59 / 80